Tomasz 

Usługi informatyczne 

QR code

SIKORA

IT Services

+48 793 793 813
tsikora.it@gmail.com

XHTML, XML, CSS, PHP, JavaScript, JQuery, C, Java...
CMS, CRM, OOP, MVC, rozwiązania kompleskowe//complex solutions
Windows, Linux, Unix...
I wiele więcej // And many more...